Reklamacje i zwroty

Reklamacja:

  1. Jeśli stwierdzisz niezgodność towaru z umową, powinieneś poinformować Sprzedawcę o reklamacji. Możesz zrobić to pisemnie lub drogą e-mailową, wysyłając reklamację na adres [email protected].
  2. W reklamacji powinieneś podać swoje dane identyfikujące, opis problemu oraz żądania związane z reklamacją. Jeśli brakuje jakichś informacji, Sprzedawca wezwie Cię do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
  3. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu jej otrzymania. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w tym terminie, reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę.

Zwrot towaru:

  1. Jako Klient, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Aby odstąpić od umowy, wystarczy wysłać informację o odstąpieniu do Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  2. Możesz poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną [email protected] lub tradycyjną na adres hopdowody.pl, ul. Chopina 1D, 63-100 Śrem.
  3. Sprzedawca zwróci Ci wszystkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie realizowany za pomocą takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.
  4. Musisz zwrócić towar na swój koszt, wliczając w to koszty opakowania i nadania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania.
  5. Jeśli odstąpisz od umowy dotyczącej treści lub usługi cyfrowej, musisz zaprzestać korzystania z nich oraz udostępniania ich osobom trzecim.

Pamiętaj, że jeśli nie jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy może być wyłączona.

Mamy nadzieję, że te informacje są dla Ciebie jasne. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, jesteśmy dostępni.

Call Now Button