Opis

Bierki rozsypuje się na stole, następnie rozpoczyna się pojedyncze zbieranie przez poszczególnych graczy tak, by zdobyć jak najwyższą ilość punktów.

Gracz traci kolejkę, gdy podczas wyciągania drgnie choćby jedna z pozostałych na stole bierek.

Gra uczy cierpliwości i panowania nad ciałem oraz skupienia na wykonywanej czynności. Bierki to wspaniała gra towarzyska przeznaczona dla dowolnej liczby osób.

Zestaw gry zawiera bierki różnego kształtu i o różnych wartościach punktowych:

  • 2 trójzęby,
  • 3 harpuny,
  • 3 wiosła,
  • 3 bosaki,
  • 24 oszczepy.